Startsida Varför Hur Priser Kunder Kontakt Om
Vy mot Blattnicksele camping

Om mig


I många år har jag funderat över varför det finns så många hemsidor som fungerar dåligt. Svårt att hitta den information man söker, döda länkar eller bara allmänt röriga och dåligt uppdaterade.

När min sambo skaffade egen firma och skulle skaffa hemsida så slogs vi av vad dyrt det var att anlita någon professionellt. Hon kunde ju inte gärna lägga lika mycket pengar på sin hemsida som hela årets omsättning i företaget!
Eftersom har en IT-utbildning i grunden, ett stort datakunnande, och på fritiden ideellt suttit och knåpat ihop hemsidor, så gjorde jag naturligtvis hennes hemsida. Steget var då inte långt till att erbjuda mitt kunnande till andra i samma situation.

Kanske just du är i sån situation?

Min affärsidé bygger på att jag ska vara så billig och bra i förhållande till de alternativ som finns, så att det inte finns någon anledning att vända sig någon annanstans.
Jag hoppas du ska bli nöjd som kund hos mig.

Eller som jag säger: "-Det ska vara enkelt att ha en hemsida!"


Vi hörs!
/Melker

Bild på Melker

Ullådalen i bakgrunden.
Uppvuxen i Blattnicksele, så fjällen ligger mig alltid varmt om hjärtat.
Mina stora intressen utöver hemsidor är foto och utförsåkning.

Hemsida, webbsida, webbplats, ingångssida eller startsida.
Vad heter det egentligen?


Personligen säger jag oftast hemsida (som i texten ovan), vilket jag upplever att de flesta gör till vardags.
På övriga ställen på denna "hemsida" använder jag ordet webbsida som är det korrekta begreppet enligt Svenska Datatermgruppens ordlista.


Deras resonemang kan du läsa mer om i faktarutan nedan.

Hemsida


Ordet hemsida bäddar för begreppsförvirring och bör därför helst inte användas alls. I stället bör man använda andra, mer precisa termer: webbplats, webbsida, ingångssida och startsida.


Kommentar

Det är vanligt att hemsida används för begreppet webbplats (eng. web site). Vi anser av följande skäl att det är olyckligt:


  • Med hemsida i singularform hamnar fokus på en sida, fast det så gott som alltid finns flera sidor på en webbplats. Större företags eller myndigheters webbplatser omfattar ofta hundratals sidor, och då blir benämningen hemsida direkt egendomlig. Den antyder att en enda sida skulle vara det intressanta – inte helheten.
  • Hemsida är en direktöversättning av det engelska home page. Men i engelskan betyder home page något annat än vad hemsida har kommit att göra i svenskan:
    • Ursprungligen syftade home page på startsida, dvs. den första sida som visas när användaren startar webbläsaren. Knappen på webbläsarens verktygsrad som ger återgång till startsidan brukade tidigare vara märkt just ”Home” eller ”Hem”. Nyare svenska webbläsarversioner har i regel ”Startsida” som märkning.
    • Senare, allteftersom antalet webbplatser har vuxit, har det blivit en glidning i betydelsen: med home page avses i engelskan numera den första sidan på webbplatsen, den med den kortaste webbadressen. Här har vi på svenska två betydligt mer klargörande termer att ta till: ingångssida alternativt förstasida.

Om man tycker att det rekommenderade webbplats av någon anledning inte passar in finns det bättre alternativ än ”hemsida”. Man kan t.ex. använda pluralformen av webbsida: ”på våra webbsidor hittar du mycket matnyttigt”, ”på SVT:s webbsidor kan man bl.a. lyssna på webbradio”. I sammansättningar kan man korta ner: ”X är den bästa utbildningswebben”. Ytterligare en möjlighet är ingångssida, om det är den sidan (och inte hela webbplatsen) man syftar på: ”På vår ingångssida finns alltid aktuell information om ...”. Även sajt kan användas i ledigt språkbruk.